• Novinky

    • DOPRAVA ŽIAKOV DO ŠKOLY
     • DOPRAVA ŽIAKOV DO ŠKOLY

      S príchodom teplých dní sa čoraz viac žiakov dopravuje do školy na bicykli. Nič proti tomu nemáme, avšak ako štátna inštitúcia chceme upozorniť na dodržiavanie zákona o cestnej premávke, podľa ktorého sú cyklisti do 15 rokov povinní používať aj v obci cyklistickú prilbu. Iste ste zaznamenali v poslednom čase viacero správ o nehodách cyklistov, žiaľ, aj s tragickým koncom. Treba si uvedomiť, že cyklista je s chodcom najzraniteľnejší účastník cestnej premávky (ktorá je medzi 7,oo - 7,30 pomerne frekventovaná) a prilba je dôležitým prvkom jeho ochrany.

    • Oslava MDD na II.stupni
     • Oslava MDD na II.stupni

      Medzinárodný deň detí sme oslávili pracovne. Učili sme sa, lebo v tomto školskom roku bolo vzdelávanie v škole pre nás všetkých vzácne. Výnimočnosť tohto dňa však naznačovali kratšie vyučovacie hodiny a dlhšie prestávky. Počas nich zneli zo školského rozhlasu piesne na želanie.

      Aj deviataci sa ukázali v dobrom svetle a pre všetky triedy prichystali súbor hádaniek. Za ich vyriešenie dostali všetci žiaci sladkú odmenu od Obce Hruštín a COOP Jednota Námestovo.

    • VYHODNOTENIE SÚŤAŽE V PROGRAMOVANÍ
     • VYHODNOTENIE SÚŤAŽE V PROGRAMOVANÍ

      V týždni od 17.5. do 21. 5. 2021 žiaci prezentovali na hodinách Informatiky svoje programy vytvorené pre MICRO:BIT v rámci projektu Nech nás roboty poslúchajú. Navzájom si svoje programy ohodnotili a vybrali z nich najlepší vytvorený žiakom a žiačkou príslušného ročníka. Ostatní žiaci boli ohodnotení známkou. Dňa 2.6.2021 sme výsledky vyhlásili v školskom rozhlase a odmenili víťazov. V piatom ročníku to boli žiaci: Elena Šmihľová, Tomáš Slaničan, v šiestom Marianna Matečková a Jozef Ťasnocha. Za siedmy ročník to boli Dominika Kľusková a Jozef Sedlár. V ôsmom ročníku sme mali dve žiačky s rovnakým počtom bodov: Veroniku Očkajákovú a Sáru Špaglovú a spomedzi chlapcov vyhral Jakub Korytiak. Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Blahoželáme a ďakujeme ...

    • SÚŤAŽ - výstavka výtvorov M.Michalčíka
     • SÚŤAŽ - výstavka výtvorov M.Michalčíka

      V pondelok 31.mája sa konala súťaž z vedomostí o výstavke výtvorov Miňa Michalčíka. Z odpovedí na zadané otázky vyplynulo nasledovné poradie:

      Maximálny počet bodov získala Sofia Matečková zo 6.B triedy, obsadila tak samozrejme 1.miesto. O 1 bod menej mali Martina Šimeková, Marianna Matečková (obe 6.B) a Nela Kazimierová (5.A). Na treťom mieste sa umiestnila Nikola Martvoňová (6.B). Zvláštnu cenu za pozornosť a dôslednosť pri prezeraní výstavky získala Miška Jurčigová (7.A). Postrehla chybu, že dva africké štáty majú rovnakú vlajku.

    • DEŇ DETÍ v 3.B
     • DEŇ DETÍ v 3.B

      Deň deti v 3.B začal hneď ráno s “veveričkami”, dievčatami zo Spojenej strednej školy Tvrdošín. Spoločne výhodne nakupovali, tvorili nálepky a počítali.

      Na Kutine si tretiaci poopekali, pocvičili a zatancovali. O hudbu sa postarali Matúš a Samuel. Program bol super a počasie tiež.

      (pol)

  • Partneri

   • Obec Hruštín
   • Biomasa
   • Chráňme deti pred násilím
   • Dom farieb
   • Materská škola Hruštín
   • SmartBooks
  • Zvonenia

   Utorok 15. 6. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje