• Novinky

    • OZNAM
     • OZNAM

      Dňa 7.3. bude prerušená distribúcia elektriny v ZŠ Výhon z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Napriek tomu bude prebiehať vyučovanie v ZŠ ako aj v ŠKD ako za obvyklých podmienok. Obedy pre žiakov budú pripravené v jedálni MŠ pre všetkých žiakov, ktorí sú prihlásení na obed.

    • Volejbalová miniliga
     • Volejbalová miniliga

      Naše žiačky sa 17.2. zúčastnili ďalšieho kola Oravskej volejbalovej ligy, tentoraz v Lokci. Účasť našich dievčat bola nižšia kvôli chorobám a plánovanej exkurzii v Londýne a chceli sa tak vyhnúť prípadnému zraneniu. Aj preto sa na tomto turnaji netešili z víťazstva. Dva zápasy remizovali a dva prehrali. Dokázali však remizovať so silným Zákamenným, ale remizovali aj s poslednou Lokcou. Prehrali s tradične silnou Novoťou a prehrali aj s Námestovom. Veríme, že na ďalšom turnaji už nebude chýbať ani naša víťazná radosť a dievčatá sa ešte pobijú o najlepšiu trojku. Posledný turnaj základnej časti sa odohrá v Námestove a v máji na ne čaká už len záverečný turnaj najlepších družtiev.

    • Z rozprávky do rozprávky
     • Z rozprávky do rozprávky

      Súvislú pedagogickú prax Márie Gombalovej študentky Pedagogickej fakulty v Ružomberku sme prežili v ľudových rozprávkach od Pavla Dobšinského. Žiaci rozprávky čítali, kreslili, roztancovali, dotvárali a tak sa stali ich súčasťou. V rozprávkovom kufri našli, kostýmy, predmety, piesne a pekné zážitky spojené s ľudovými rozprávkami.

    • Beseda so štvrtákmi
     • Beseda so štvrtákmi

      Dňa 29. 2. 2024 ku štvrtákom zavítali študentky 1. ročníka Hotelovej akadémie v Dolnom Kubíne. Sú z Občianskeho združenia Oravská raketa a venujú sa téme začlenenia ukrajinských detí na Slovensku.Jedna z dievčat, pochádzajúca z Ukrajiny, im porozprávala svoj osobný príbeh a žiaci sa dozvedeli aj veľa zaujímavých informácií, o ktorých sa v mediách nehovorí.

    • 2 % z dane
     • 2 % z dane

      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    • Exkurzia do Londýna
     • Exkurzia do Londýna

      Žiaci 8. a 9. ročníka sa počas jarných prázdnin zúčastnili výletu do Londýna. Hoci ich čakala dlhá, náročná cesta autobusom a následný trajekt, kde more ukázalo pokojnú, ale aj veľmi rozbúrenú stránku. Žiaci si túto cestu naozaj užili. V stredu ráno trajekt pristal v Spojenom kráľovstve a mohlo sa začať objavovanie hlavného mesta Londýna. Žiaci mali možnosť vidieť všetky svetoznáme pamätihodnosti ako aj nasať pravú londýnsku atmosféru. Ani samotné mesto nenechalo na seba dlho čakať. Ponúklo všetky druhy počasia: žiaci zažili intenzívny dážď, ale aj krásne slniečko, dokonca aj krúpy. Každý deň ponúkol niečo úplne iné. Prvý deň to bolo prírodovedecké múzeum, kde sa žiaci odfotili pri známych Andyho hodinách alebo pod kostrou dinosaura, ďalší deň sme objavili Windsor, čo je jedno zo sídel kráľa Karola a v neposlednom rade si žiaci robili milióny fotiek pri Big Bene, Westminsterskom opátstve

    • LYŽIARSKY VÝCVIK  8. 2. – 14. 2. 2024
     • LYŽIARSKY VÝCVIK  8. 2. – 14. 2. 2024

      Päť dní lyžiarskeho výcviku je za nami a môžeme s radosťou skonštatovať, že naši siedmaci sú lyžiari! Lyžiarsky výcvik v SKI Krušetnica a cestu autobusom sme si spestrili rôznymi súťažami. Deti boli rozdelené do skupín a každý deň museli vymýšľať heslo, ktoré sa týkalo činnosti toho dňa. Napokon naj heslo vytvorila 1. skupina:(Štefan hneď prvý deň nechtiac nabúral do učiteľa, ledva sa z toho pozbieral)

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

      V pondelok 5. 2. 2024 sa konal 16. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády v kategórii C,D,E,F, v aule Gymnázia A. Bernoláka Námestovo.
      Našu školu reprezentoval po prvýkrát Andrej Slaničan zo 7. B v kategórií E (7. ročník). Súťaž pozostávala z troch častí – regionálna história, monotematický celok (hrady a zámky) a príslušné učivo.
      Po vyhodnotení výsledkov sa zo 17 súťažiacich umiestnil na peknom 5. mieste a stal sa tak úspešným
      riešiteľom. Gratulujeme.

    • VALENTÍNSKA POŠTA
     • VALENTÍNSKA POŠTA

      Vo štvrtok 15. 2. sa pri príležitosti sviatku sv. Valentína v našej škole uskutočnila akcia – „Valentínska pošta“, ktorú zorganizoval školský parlament. Od začiatku februára mali žiaci možnosť vhodiť svoj odkaz do krabičky, ktorá bola na to určená. Mnohí žiaci sa rozhodli túto príležitosť využiť a milými odkazmi, ktorých bolo naozaj dosť, potešili nielen svojich spolužiakov, ale aj učiteľov. Takmer všetky odkazy odzneli prostredníctvom školského rozhlasu v špeciálnom Valentínskom vysielaní.

    • Ľudové misie
     • Ľudové misie

      V rámci misií, ktoré prebiehajú v našej farnosti v pondelok 12.2. navštívili našu školu pátri redemptoristi so spoločenstvom Rieka života. Najskôr prebiehali aktivity v budove na Výhone a potom sa presunuli do telocvične ZŠ Zamost. Celý program bol nesmierne motivačný a povzbudzujúci k tomu, aby sme boli lepšími ľuďmi. Potom sme sa všetci stretli na sv. omši v kostole, ktorá bola obetovaná za nás a našu školu. Za ich prítomnosť a povzbudivé slová im veľmi ďakujeme.

    • Triedne knižnice
     • Triedne knižnice

      Vďaka výzve „Čítame pre radosť“ sme v našej škole zriadili štyri triedne knižnice a to v prváckych a druháckych triedach. Sú súčasťou tried, miestom pre oddych, fantáziu, zážitok a hlavne poskytujú dobrovoľný výber knihy. Vybrali sme knihy hlavne pre 1.stupeň, aby motivovali najmladších čitateľov. Je dôležité, aby po knihe siahli dobrovoľne aj mimo vyučovania – cez prestávku, pred vyučovaním, či v ŠKD. Vďaka triednym knižniciam môžu mať deti aj pani učiteľky knihy rôzneho druhu a podľa vlastného výberu vždy po ruke.

    • Krajské kolo Technickej olympiády
     • Krajské kolo Technickej olympiády

      7.2. sa v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Čadci konalo krajské kolo Technickej olympiády. Našu školu reprezentovala Zuzka Plančová, ktorá si postup vybojovala víťazstvom na okresnom kole. Po privítaní a organizačných pokynoch písali žiaci test z teoretických poznatkov. Následne sa presunuli do dielní, kde pracovali na výrobe výrobku, podľa predlohy a pokynov. Do celkového hodnotenia sa spočítali body za test, dodržané rozmery, tvar, upevnenie komínov, pevnosť spojov, ale aj čistota a vzhľad finálneho výrobku. V konkurencii ostatných víťazov okresných kôl Žilinského kraja sa Zuzka umiestnila na výbornom 4. mieste. Gratulujeme jej a ďakujeme za výbornú reprezentáciu.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

      Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín tento rok oslavuje svoje 70 - te výročie. Veľmi nás teší, že aj naši mladší žiaci prejavujú záujem o tento typ súťaže a neboja sa ukázať svoj umelecký talent. Dňa 8.2. sa na prvom stupni uskutočnilo školské kolo, do ktorého sa zapojilo 15 žiakov. Každý jeden prednes bol jedinečný a pôsobivý. Všetci zúčastnení boli odmenení nielen potleskom, ale aj diplomom a sladkou odmenou. Do okresného kola postupuje Filipko Hoferík (2.A), ktorému budeme držať palce.

    • Vyučovanie v maskách a karneval – 5.2.2024
     • Vyučovanie v maskách a karneval – 5.2.2024

      K jedným z najočakávanejších podujatí v našej škole neodmysliteľne patrí aj karneval. Ani tento rok to nebolo inak. Už ráno do školy niektorí žiaci prišli vyobliekaní v maskách a niektorým zasa v triede pomohli obliecť masky pani učiteľky. A bolo veselo. V laviciach sedeli ježibaby, princezné, futbalisti, policajti, vojaci ... a dokonca aj naše
      „Remienky“. Neskôr sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde nás čakala vyzdobená sála a Šmolinka, ktorá nás sprevádzala počas celého karnevalu. Všetky masky po promenáde sa nám predstavili a nasledovala zábava. K príjemnej karnevalovej nálade nechýbala dobrá hudba od DJ p. Kupčuláka. Na záver si každá maska odniesla sladkú odmenu. Veríme, že sa nám podarilo naplniť očakávania všetkých, a že sme spoločne prežili nádherné pondelkové dopoludnie plné zábavy.
      Karneval sa mohol uskutočniť aj zásluhou sponzorov, ktorým sa chceme poďakovať.
      Týmito sponz

    • Žiacky ples
     • Žiacky ples

      Prvý februárový deň sa konal v Kultúrnom dome v Hruštíne Žiacky ples. O organizáciu sa postaral žiacky parlament spolu s deviatakmi a pani učeiteľkami. Celý ples otvorili deviataci valčíkom s nacvičenou choreografiou. Potom už nasledovala neviazaná zábava, ktorú prerušilo žrebovanie tomboly. Keďže cien v tombole bolo mnoho, bola prerušená ďalšou choreografiou od deviatakov, ktorí nám tentoraz zatancovali belgický tanec. Všetci s napätím sledovali svoje tombolové lístky, či sa šťastie neusmeje práve na nich. Po žrebovaní sa opäť pokračovalo v tanci, žiaci tancovali srdiečkový tanec, just dance a mohli sa odfotiť pri fotostene. Popritom sa hlasovalo o kráľa a kráľovnú plesu. Kráľovnou sa stala Zuzka Janíková a kráľom Milan Dirga. Za tombolu ďakujeme Klauke a ďalším sponzorom, a za vynikajúcu hudbu p. Jozefovi Kupčulákovi. Všetci sme sa vynikajúco zabavili.

    • Návšteva kina
     • Návšteva kina

      Vo štvrtok 1. 2. 2024 si prváci a štvrtáci spestrili vyučovanie návštevou Kina Kultúra v Námestove. Pozreli si hudobný animovaný film štúdia Walt Disney PRIANIE. Hrdinovia filmu dokázali, že keď sa vôľa jedného odvážneho človeka spojí s kúzlom hviezd, môžu sa diať zázračné veci. Okrem zážitku z kina si žiaci cestou autobusom pozorovaním okolitých obcí doplnili vedomosti z prvouky a vlastivedy.

    • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

      Veľký súboj dňa 28. 11. 2023 o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov v počte 58 zúčastnených žiakov už pozná víťaza . Najšikovnejším Všetkovedkom školy sú: Ema Žilincová z 2.A a Šimon Baraniak z 3.B. Medzi 30% najšikovnejších na Slovensku a titul Všetkovedko získali:

    • Kvalifikácia na vybíjanú
     • Kvalifikácia na vybíjanú

      V utorok 30. januára sa konala v našej telocvični kvalifikácia na okresné kolo vo vybíjanej mladších žiačok. Dievčatá predvádzali výborné výkony, ku ktorým ich povzbudilo aj búrlivé publikum. Domáce prostredie dokonale využili naše reprezentantky, keď postupne zdolali vysoko ZŠ s MŠ Babín a ZŠ s MŠ Breza. O postupujúcom mal rozhodnúť posledný zápas so ZŠ Lokca. Ten sa nakoniec skončil remízou a na rad prišlo sčítavanie skóre. Napokon postúpili naše dievčatá a zahrajú si na okresnom kole. Konečné umiestnenie: 1. ZŠ Hruštín, 2. ZŠ s MŠ Lokca, 3. ZŠ s MŠ Breza, 4. ZŠ s MŠ Babín. K postupu im blahoželáme a za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme.

  • Partneri

   • Obec Hruštín
   • Biomasa
   • Chráňme deti pred násilím
   • Dom farieb
   • Materská škola Hruštín
   • SmartBooks
  • Zvonenia

   Nedeľa 3. 3. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje